01

რა ჯდება გამოკვლევა?

ტერფის ფუნქციონალური კვლევა, როგორც პედოგრაფია, ისე სკანირენა ჯდება 50 ლარი. ხოლო ინდივიდუალური საკორექციო ღაბაშის დამზადება - 190-200 ლარის ფარგლებში. 

02

 რა განსხვავებაა აფთიაქში ნაყიდ სუპინატორსა და კლინიკის სუპინატორს შორის?

აფთიაქში სტანადარტული სუპინატორი იყიდება.  კლინიკაში კი მზადდება ინდივიდუალურად პედოგრაფიის ან სკანირების საფუძველზე. 

03

მოქმედებს თუ არა დაზღვევა?

კლინიკას ხელშეკრულება აქვს გაფორმებული სადაზღვევო კომპანია ,,არდი"-სთან. 

04

კვირის რომელ დღეებში რომელ საათამდე მუშაობს კლინიკა?

ორშაბათი - პარასკევი 11.00-16.00

შაბათი 11.00-15.00

05

რა ასაკიდან უტარდებათ ბავშვებს გამოკვლევა?

სკანირება ტარდება 4 წლის ასაკიდან. შემდგომ ასაკი არ არის შეზღუდული.

06

რა არის ღაბაში?

ღაბაში არის ფეხსაცმელში ჩასაფენი. მზადდება ინდივიდუალურად დაიგნოსტიკის საფუძველზე. ის შეიძლება იყოს სუპინატორი, პრონატორი, ან კორექტორი. 

07

რამდენად ეფექტურია ზრდასრულ ასაკში სუპინატორის გამოყენება?

ზრდასრულ ასაკში იხსნება ჩივილები და მდგომარეობა უფრო არ რთულდება. 

ქავთარაძის 40, მე-3 სართული

ტელ.: +995 322 253 602