სერვისები

კლინიკა ,,ტერდი'' პაციენტებს სთავაზობს ტერფის ბიომექანიკური  პარამეტრების დადგენასა და კორექციას ინდივიდუალური სამკურნალო ღაბაშის მეშვეობით

მკურნალობა

პედოგრაფიული გამოკვლევის საფუძველზე ხდება ინდივიდუალური სამკურნალო-საკორექციო ღაბაშის დამზადება. 

მიღება

ჩაწერის სერვისი არ მოქმედებს თბილისისა და ბათუმის ფილიალებში.  ხოლო ქუთაისში აუცილებელია წინასწარ ჩაწერა.

ჩაეწერეთ კონსულტაციაზე

ქავთარაძის 40, მე-3 სართული

ტელ.: +995 322 253 602